Александра Спиридонова
Маркетолог бизнес-юнита "Клиентский маркетинг и мероприятия"